DEMINERALIZATORJI

MineraliIzvirska voda vsebuje raztopljene zmesi različne narave, večina med temi so soli kalcija, magnezija in fosforja. Te zmesi opredeljujejo tisto kar imenujemo "slanost" vode, ki varira glede na vrsto kamenja in mineralov, ki jih je voda prešla na svoji poti pred izvirom. Deževna voda na primer ne vsebuje nobenih soli, medtem ko voda v morju ima visoko koncentracijo soli. Med temi dvemi skrajnostmi se nahajajo vse ostale vode, kot naprimer: izvirske, jezerske, rečne, itd.

Slanost vode lahko povzroči marsikatero neprijetnost, glede na svojo entiteto in uporabo kateri je namenjena. Za rešitev težav s slano vodo se lahko poslužimo različnih metod (destiliranje, revrzna osmoza, itd.), vendar se bomo v tem razdelku osredotočili na demineralizacijo vode z uporabo demineralizatorjev NOBEL.