REVERZNA OSMOZA NOBEL

Reverzna osmozaModeli reverznih osmoz NOBEL, ki se trenutno proizvajajo so rezultat več kot dvajsetletnih izkušenj pri tretiranju primarnih vod. Čeprav je tehnologija reverzne osmoze relativno mlada, vsaj kar se tiče njene raznolikosti pri uporabi, je njena prva in prava garancija zanesljivega delovanja dobro poznavanje predtretmana napojne vode. Na takšen način je zagotovljeno neprekinjeno delovanje celotnega sistema in dolga življenjska doba membran reverzne osmoze. Premišljena izbira komponent, uporabljene tehnične rešitve in zahtevni postopki testiranja, so zagotovilo za maksimalno sigurnost in dolgo delovanje ob minimalnih stroških. Nosilna plošča, visokotlačna črpalka in nosilci membran, so iz nerjavečega jekla in zagotavljajo kvaliteto naprav tudi v dejavnostih, kjer imajo omenjene karakteristike posebno veljavo, kot so npr. prehrambena industrija, bolnišnice, farmacevtika ipd. Vse naprave so avtomatsko upravljane, vrsta priključkov (pri nekaterih modelih na posebno zahtevo), kot so priključki za pranje ali sterilizacijo sistema, alarm nizkega tlaka ali slabe kvalitete proizvedene vode, povezovalni del z napravami predtretmana itd. Poudariti je potrebno tudi, da so naprave v skladu z najnovejšimi evropskimi normativi, kot naprimer tistimi, vezanimi na označevanje CE, ter rigorozne procedure, predvidene s strani standardov ISO 9000.

Pred tretman

Ustrezen predtretman napojne vode sistema reverzne osmoze je temelj optimalnega delovanja celotnega postrojenja.Trdota vode, železo, silicij in organske snovi, so večkrat vzrok hitrega propadanja in učinkovitosti membran, katerih življenjska doba se drastično zmanjša. Omenjene snovi se morajo zato ustrezno kontrolirati. Stnandardna proizvodnja družbe Nobel vključuje kompletne naprave in postrojenja za predtretman vode sistema reverzne osmoze, in sicer :

 • deklorinacija,
 • filtracija s kvarcpeskovnimi filtri,
 • filtracija z aktivnoogljikovimi filtri,
 • mehčanje in
 • deferizacija.

Pravo tehnologijo reverzne osmoze predstavlja pravilna in premišljena izbira, na osnovi karakteristik vstopne vode, ustreznega predtretmana. Več kot 20 letne izskušnje na tem področju so največja referenca družbe Nobel in najboljša garancija uporabniku. Tehnično osebje družbe Nobel je usposobljeno določiti in izbrati ustrezen sistem, ki bo ustrezal visokim tehnološkim standardom, vključujoč tako predtretman vode kakor tudi sistem reverzne osmoze.

Post tretman

Vodo iz reverzne osmoze lahko, v posameznih primerih, uporabljamo takšno kakršna je. Nasprotno pa so občasno podane zahteve po dodatnem tretmanu proizvedene vode, pa naj si bo to zaradi izboljšanja proizvedene vode reverzne osmoze ali zaradi dodatne garancije in varnosti o kvaliteti vode, v odvisnosti seveda od njene uporabe (pitna voda, uporaba v industrijskih procesih, uporaba v farmacevtski industriji ali medicini itd) Za zagotavljanje ustrezne proizvedene vode, je mnogokrat potreben ustrezen tretman proizvedeno vodo reverzne osmoze, ki je lahko :

 • odplinjevanje v odplinjevalnih stolpih,
 • demineralizacija na ionskih smolah (mešanih),
 • UV dezinfekcija in
 • absolutna sub-mikronska filtracija

Ustrezna tehnološka izbira, ki sledi vrsti uporabe, je del izkušenj, ki jih družba Nobel daje na razpolago potencialnemu uporabniku, za čim boljše doseganje končnega rezultata.

NAPRAVE ZA UPORABO V POSEBNE NAMENE

Reverzna osmoza je relativno mlad proces, vsaj kar se tiče mnogostranskosti uporabe, vendar se vse pogosteje uporablja tudi tam, kjer se je v preteklosti uporabljalo zahtevnejša, občutlivejša ali preprosteje dražja postrojenja. Družba Nobel si je na tem področju (pa čeprav gre za relativno novo tehnologijo) pridobila pomembne izkušnje ob projektiranju in izdelavi posebnih postrojenj za specialno uporabo, tudi v občutljivih pogojih, kjer so zahteve po kvaliteti izstopne vode in tudi samega postrojenja zelo rigirozne. Nekatere takšne uporabe so :

 • dvostopenjske naprave reverzne osmoze za proizvodnjo vode ultra-pura, ki se uporablja v elektronski, optični in farmacevtski industriji ter bolnišnicah,
 • dvostopenjske naprave reverzne osmoze za proizvodnjo vode, ki se uporablja v hemodializi,
 • naprave reverzne osmoze za desalinizacijo pitne vode,
 • naprave reverzne osmoze za proizvodnjo vode za potrebe polnilnic,
 • naprave reverzne osmoze za proizvodnjo vode v industrijskih procesih, itd.

Seveda je potrebno pri projektiranju in izdelavi naprave, za vsako vrsto uporabe potrebna detaljna analizi vseh parametrov, ki vplivajo na njeno delovanje in učunkovitost. Ustrezen predlog glede na specifičnost uporabe vključuje tudi predlog opreme za pretretman in post tretman, v odvisnosti od kvalitete vstopne vode in zahteve po kvaliteti izstopne vode.
nazaj